INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE KOJENCŮ A DĚTÍ

TERAPIE MIMINEK A BATOLAT

Každé miminko se vyvíjí individuálně, přesto v rámci vývoje motoriky existují milníky, kterých by měl v určitém věku dosáhnout každý z nás. Pokud tomu tak není, miminko se začne pohybovat náhradními (špatnými) pohybovými vzory, které pak negativně ovlivňují další vývoj.

V případě, že máte předepsanou terapii lékařem, nebo sami pozorujete odchylky od správného vývoje, je vhodné začít terapii co nejdříve. Pokud si nejste jisti, zda se miminko vyvíjí správně a chcete se poradit s odborníkem, můžete se u nás objednat i na samotné zhodnocení psychomotorického vývoje. Rezervujte si termín ZDE.

U MIMINEK NEJČASTĚJI ŘEŠÍME..
 • predilekce (otočení hlavičky k jedné straně)
 • asymetrie trupu
 • špatnou oporu o ruce v pozici na bříšku
 • nedostatečné vzpřimování hlavičky
 • slabé bříško
 • pupeční kýlu
 • diastázu
 • polohové deformity nožiček (vtočené nožky po porodu)
 • centrální koordinační poruchu (hypotonie – snížené svalové napětí, hypertonie- zvýšené svalové napětí)
 • opožděný psychomotorický vývoj
JAK PROBÍHÁ TERAPIE MIMINEK A BATOLAT

Abychom ušili Vašemu dítěti terapii na míru, provedeme během první terapie vstupní vyšetření, které zahrnuje odebrání anamnézy a posouzení úrovně psychomotorického vývoje.

Na základě vyšetření přistoupíme k terapii. Při práci využíváme zejména ošetření měkkých tkání, cvičení s prvky Bobath konceptu, Vojtovu reflexní lokomoci, Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci a senzomotorické cvičení. Důležitou součástí terapie je nácvik správné manipulace s miminkem.

V případě, že máte zprávu od lékaře, vezměte ji s sebou na první terapii.


TERAPIE VĚTŠÍCH DĚTÍ

Podobně jako u menších dětí provedeme při první terapii vstupní vyšetření, na jehož základě stanovíme terapeutický plán. Samotná forma terapie závisí na věku dítěte. Dle věku hravou formou začleňujeme cviky zaměřené na daný problém.

U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU NEJČASTĚJI ŘEŠÍME..
 • vadné držení těla (předsun hlavy, kulatá ramínka, vyklenuté bříško, …)
 • ploché nohy
 • skoliózy
 • vtáčení kolen, kotníku dovnitř či ven
 • poúrazové stavy, zlomeniny

Cílenou a pravidelnou aktivitou je možné tyto obtíže korigovat. Abychom dosáhli trvalého zlepšení, je nutné s dítětem cvičit i doma dle instrukcí terapeuta. Ten Vás naučí během terapie, jak cviky správně provádět a jak je zařadit do každodenních aktivit. Doporučí vhodnou pohybovou aktivitu.

Přesunout se na začátek