MGR. BARBORA POHLOVÁ

Prečo som si vybrala fyzioterapiu

Už od útleho detstva som sa venovala rôznym pohybovým aktivitám. Najviac ma priťahovala voda,
takže som od svojich siedmych rokov až po koniec vysokej školy venovala plávani a plutvovému
plávaniu na medzinárodnej úrovni. To viedlo k rôznym úrazom a bolestiam pohybového aparátu.
Začala som sa hlbšie zaujímať o pohyb a riešenie konkrétneho problému, ktorý vznikol prevažne
neadekvátnym zaťažovaním. Preto som sa rozhodla študovať fyzioterapiu.

Terapia v cudzom jazyku mi nerobí problém

           Bakalárske aj magisterské štúdium som absolvovala na Univerzite Palackého v Olomouci. V rámci
štúdia som sa dostala do zahraničia a študovala v Holandsku a Španielsku, čo mi rozšírilo
medzinárodný rozhľad a zlepšilo odbornú komunikáciu hlavne v anglickom jazyku.

Mám rada výzvy

Baví ma neustále sa vzdelávať a posúvať v oblasti fyzioterapie. Ľudské telo je veľmi zložité
a preto je treba držať krok s modernými diagnostickými a terapeutickými metódami. Každý klient je svojím spôsobom pre mňa výzva. Snažím sa nájsť riešenie kľúčového problému, ktorý vedie k úľave od bolestí, k zvýšeniu výkonu u športovcov a dosiahnutiu svojho dlhodobého cieľa.

.

Pracujem so ženskou problematikou, športovcami a iné…

Zaujímam sa o funkčné problémy ľudského tela. Zameriavam sa na funkčnú sterilitu u žien a pracujem s problematikou panvového dna, diastázou a celkovým držaním tela. Taktiež sa snažím o riešenie problémov u športovcov alebo u ľudí so sedavým a jednostranným zamestnaním. Môžete sa na mňa obrátiť už počas tehotenstva, po pôrode alebo pri akomkoľvek probléme a bolesťami Vášho tela. Teším sa na stretnutie s Vami.


Absolvované odborné kurzy

2021

DNS – Dynamická Neuromuskularní stabilizace – časť A, Prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Pánevní dno – Groofy

Kurz metody Ludmily Mojžíšové – léčba ženské funkčné sterility (Kurz B: Ošetření svalů dna pánevního metodou Mojžíšové, Kurz D: Léčba některých duhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové

2020

Diastáza I. + Diastáza II. aktivní terapie – Groofy
IQ pohybová akademie – úroveň 1 – držení tela
Kurz metody Ludmily Mojžišové – léčbba ženské funkčné sterility (Kurz A: Mobilizace
žeber metodou Mojžíšové, Kurz C: Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové)
Komplexní kineziologický rozbor


2019

Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch
Terapeutické využití kompresní gumy CompreFloss™


2018

Vojtova metoda (metoda reflexní lokomoce) – kurz A


2017

SM systém – Spirálna stabilizace páteře – kurz 1A + 1B


2016

Kineziotaping – Terapeutické využití Temtex tapu

Vzdelanie

2016 – 2018    magisterské štúdium fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci, FTK

2015                  štúdium detskej fyzioterapie (v rámci programu Erasmus plus) Avans                                       Hogeschool, University of Applied Science 

2015                  štúdium biomechaniky (v rámci programu Erasmus plus)                                                               Universidad de Coruña 

2012 – 2016    bakalárske štúdium fyzioterapie na Univerzite Palackého v Olomouci, FTK

Pracovné skúsenosti

2021 Fyziospot


2018 – 2020 lektor skupinového cvičení zdravých zad vo Fyziobalance


2018 – 2020 fyzioterapeut CLR MUDr. A. Koukal Spol. s r.o., Brno


2018 fyzioterapeut v Psychiatrickej léčebni v Šternberku počas magisterského štúdia
(práca s psychiatrickými pacientmi ambulantne i na lôžkovom oddelení), PL Šternberk


2016 – 2018 fyzioterapeutická podpora českého reprezentačného týmu v plávaní s plutvami


2016 – 2017 fyzioterapeut na súkromnej ambulancii počas magisterského štúdia Fyzioterapie
Zora Kryková, Prostějov

Přesunout se na začátek